Nykarleby Seniorer

 

Ordförande:
Görel Ahlnäs , Skogsgatan 6, 66900 Nykarleby
gsm 044-270 2015,   e-mail  gorel.ahlnas@gmail.com


Vice ordförande:
Inga-Britt Lindvall, Forsbyvägen 301, 66900 Nykarleby

tel. 06-7220360,gsm 0500 663076, e-mail inga-britt.lindvall@multi.fi


Sekreterare:
Raoul Carlstedt Hjortrongränd 3, 66900 Nykarleby
gsm 040-5559374, e-mail raoul.carlstedt@multi.fi


Kassör:
Elisabet Sund, Remalskroken 11, 66900 Nykarleby
gsm   050-545 2034,  e-mail  elisabet.sund@gmail.com


Reseledare / kordinator:
Inga-Britt Lindvall, Forsbyvägen 301, 66900 Nykarleby
tel.06-7220360, gsm 0500 663076, e-mail  inga-britt.lindvall@multi.fi

IT

Peter Portin, Forsby byväg 93 66900 Nykarleby
tel. 0504660493, epost: peterportin@gmail.com

Köksansvarig
Inge-Britt Westerholm
tel 0505730368, email inge-britt.westerholm@multi.fi

 

 

 

 

 

 

(Uppdaterad 10.4.2018)