Nykarleby Seniorer

          Kalender minneslista

 

 

 

 

- Månadsträffar den 3 onsdagen i månaden i Församlingshemmet kl 13.00, Gustav Adolfsgatan 5

- Officella vår och höstmöten i samband med mars och november månadsmöten

- Seniorkören varannan onsdag kl 15-16.30 i Rådhuset, Kyrkogatan 4, med Göran Näs

- Föreningens egna resor, sommarresan i juni och hemliga resan i augusti

- Stavgång varje tisdag förmiddag kl 9.30 under tiden september till maj start från Församlingshemmet, Gustav Adolfsgatan 5

- Vi spelar Boule vid Idrottsgränd, under sommarhalvåret, tisdagar kl 17.30

- Vi deltar också i bouletävlingar som SPF ordnar

- Boccia i Stjärnhallen torsdagar kl 12-14.00 vinterhalåret, Kerstin Ollandt

- Om all verksamhet annonseras i ÖT:s minneslista och på vår FBsida