Nykarleby Seniorer

          Kalender minneslista

 

 

 

 

- Månadsträffar den 3 onsdagen i månaden i Församlingshemmet kl 13.00

- Officella vår och höstmöten i samband med mars och november månadsmöten

- Föreningens egna resor, sommarresan i juni och hemliga resan i augusti

- Stavgång varje tisdag förmiddag under tiden september till maj

- Om all verksamhet annonseras i ÖT:s minneslista och på vår FBsida