Nykarleby Seniorer

Välkommen på Julfest tisdagen den 17.12.2019 kl 16.00 på Juthbacka. Ingegärd och Lars-Johan Sandvik medverkar, allsång och julsånger med Carey Lillkung. 20 euro kostar julbordet, anmälan senast 10.12 till Inga-Britt Lindvall.

Välkommen på Månadsmötet den 20.11 kl 13.00 i Församlingshemmet Gustav Adolfsgatan 5. Valfrid Back berättar om Bröderna Holmström från Munsala, parentation med Ulf Sundstén. Höstmöte med stadgeändringar. Möjlighet an anmäla om deltagande i julfesten 17.12 på Juthbacka, julbord 20 euro.

Välkommen på månadsmöte 16.10 .19 kl 13.00 på Församlingshemmet. Gerd Laxåback från Chydeniusinstitutet i Karleby talar över "Motion som Medicin", sång av Ida Björkman, lotteri, allsång och information.

Välkommen på Månadsmötet 18.9.19 på Församlingshemmet Gustav Adolfsgatan 5. Lisbeth Zittra berättar om "Min Viola" Renvall, sång av Johan Klingenberg, allsång och info.